Drodzy pasażerowie, informujemy że od 1 grudnia 2017 na wszystkich naszych liniach pojawi się nowy kontroler biletów. Jednocześnie firma, z którą do tej pory współpracowaliśmy dalej będzie wykonywała swoje czynności więc w naszych autobusach będziecie mogli Państwo spotkać obydwie firmy. Poniżej najważniejsze informacje:

Podmiotem upoważnionym do kontroli biletów na wszystkich liniach
obsługiwanych przez PKS Ryki Sp. z o.o. jest firma:

TUREKCONTROL Kontrola Przewozów Pasażerskich
26-600 Radom 1, skr. poczt.109

tel. +48 514 721 362 od Poniedziałku do Piątku 9.00-20.00
e-mail: rewizor@turekcontrol.cba.pl

Wpłat za przejazdy bez ważnego biletu należy dokonywać przelewem na
konto:

PKS RYKI SP. Z O.O.
BANK SPÓŁDZIELCZY W RYKACH:23 8724 0005 2001 0005 8333 0001

UWAGA: przy wpłatach należy każdorazowo powołać się na NUMER
WEZWANIA!

Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych przez firmę TUREKCONTROL
Kontrola Przewozów Pasażerskich rozpatruje wyłącznie firma
TUREKCONTROL, druk reklamacji lub odwołania można pobrać ze strony
internetowej firmy rewizorskiej
_HTTP://TUREKCONTROL.CBA.PL/PLIKI_DO_POBRANIA.HTML [1]_, wybierając w
dziale ODWOŁANIA OD OPŁAT DODATKOWYCH logo PKS RYKI SP. Z O.O.